Mr. Prajwal Sapkota

Supervisor(s): Prof. Dr. Bhola Thapa, Prof. Dr. Hari P.Neopane, Dr.Sailesh Chitrakar

Ms. Swaechchha Dahal

Supervisor(s): Prof. Dr. Bhupendra Bimal Chhetri, Dr. Shailendra Kumar Jha

Mr. Sunil Duwal

Supervisor(s): Dr. Prachand Man Pradhan, Prof. Dedi Liu

Mr. Suman Shrestha

Supervisor(s): Dr. Prachand Man Pradhan, Dr. Hari Krishna Shrestha